Voorwoord

In de lente van 2015 overtuigde Bob Vansant mij om het bestuur van de vzw Sapphohuis over te nemen.

Omdat de vroegere bestuursleden ontslag hadden genomen en omdat hijzelf het rustiger aan wilde doen, moest hij inderdaad op zoek gaan naar een opvolger voor het Sapphohuis. Op 16 juli 2015 werd alles geregeld tussen mezelf en Bob Vansant, waarbij ik Bob Vansant ook een niet geringe overnamesom diende te betalen. Na publicatie van de bestuurswissel in het Belgisch Staatsblad, liet Bob Vansant weten dat alles daarmee officieel was, en liet hij de buitenwereld ook weten ‘met pensioen’ te zijn.

Kort na de overname kwamen jammer genoeg tal van problemen met de vzw naar boven. Zo bleken er onder meer ernstige onregelmatigheden wat betreft de toepassing van de BTW-wetgeving en bleek uit de boekhouding ook dat Bob Vansant nog een schuld had aan de vzw Sapphohuis (daar waar de overnamesom betrekking had op vermeend geïnvesteerde gelden van Bob Vansant in de vzw).

Aangezien een confrontatie met die feiten niet tot een oplossing leidde, was een gerechtelijke procedure onafwendbaar. Bob Vansant reageerde door op onwettige wijze een algemene vergadering samen te roepen, waarbij de overdracht ongegrond bestempeld werd en waarbij Bob Vansant opnieuw de leiding van de vzw Sapphohuis claimde. Dit werd door Bob Vansant in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en op basis van die officiële publicatie eiste Bob Vansant meteen dat alle tegen hem ingestelde vorderingen ingetrokken zouden worden…

Omdat een blokkering van de werking van de vzw Sapphohuis dreigde, werd op mijn vraag een voorlopig bewindvoerder over de vzw aangesteld, zodat het project niet het slachtoffer zou worden van de discussie tussen mezelf en Bob Vansant. Die laatste verzette zich daartegen, maar kreeg op verzet ongelijk van de rechtbank.

Kort daarna richtte Bob Vansant dan maar zelf een (concurrerende) website op én liet hij de naam Sapphohuis deponeren als merk, op zijn eigen naam. Midden juli 2016 drong Bob Vansant , als kers op de taart, het Sapphohuis in Lesbos binnen en liet hij de sloten vervangen.

U zal begrijpen dat begeleidingen en verblijven in het Sapphohuis door het voorgaande voorlopig niet mogelijk zijn.

Ik hoop dat er snel een oplossing uit de bus komt en hou jullie op de hoogte.

sapphohuis-niko-dekeyzer-lesbos


Niko Dekeyzer
erkeningsnummer
0989 1030