Voorwoord

In de lente van 2015 overtuigde Bob Vansant mij om het bestuur van de vzw Sapphohuis over te nemen.
Omdat de vroegere bestuursleden ontslag hadden genomen en omdat hijzelf het rustiger aan wilde doen, moest hij inderdaad op zoek gaan naar een opvolger voor het Sapphohuis. Op 16 juli 2015 werd alles geregeld tussen mezelf en Bob Vansant, waarbij ik Bob Vansant ook een niet geringe overnamesom diende te betalen. Na publicatie van de bestuurswissel in het Belgisch Staatsblad, liet Bob Vansant weten dat alles daarmee officieel was, en liet hij de buitenwereld ook weten ‘met pensioen’ te zijn.

Kort na de overname kwamen jammer genoeg tal van problemen met de vzw naar boven. Zo bleken er onder meer ernstige onregelmatigheden wat betreft de toepassing van de BTW-wetgeving en bleek uit de boekhouding ook dat Bob Vansant nog een schuld had aan de vzw Sapphohuis (daar waar de overnamesom betrekking had op vermeend geïnvesteerde gelden van Bob Vansant in de vzw).

Aangezien een confrontatie met die feiten niet tot een oplossing leidde, was een gerechtelijke procedure onafwendbaar. Bob Vansant reageerde door op onwettige wijze een algemene vergadering samen te roepen, waarbij de overdracht ongegrond bestempeld werd en waarbij Bob Vansant opnieuw de leiding van de vzw Sapphohuis claimde. Dit werd door Bob Vansant in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en op basis van die officiële publicatie eiste Bob Vansant meteen dat alle tegen hem ingestelde vorderingen ingetrokken zouden worden…

Omdat een blokkering van de werking van de vzw Sapphohuis dreigde, werd op mijn vraag een voorlopig bewindvoerder over de vzw aangesteld, zodat het project niet het slachtoffer zou worden van de discussie tussen mezelf en Bob Vansant. Die laatste verzette zich daartegen, maar kreeg op verzet ongelijk van de rechtbank.

Kort daarna richtte Bob Vansant dan maar zelf een (concurrerende) website op én liet hij de naam Sapphohuis deponeren als merk, op zijn eigen naam. Midden juli 2016 drong Bob Vansant , als kers op de taart, het Sapphohuis in Lesbos binnen en liet hij de sloten vervangen.

U zal begrijpen dat begeleidingen en verblijven in het Sapphohuis door het voorgaande voorlopig niet mogelijk zijn.

Ik hoop dat er snel een oplossing uit de bus komt en hou jullie op de hoogte.

sapphohuis-niko-dekeyzer-lesbos


Niko Dekeyzer
erkeningsnummer
0989 1030

Welkom in het herbronningscentrum Sapphohuis, een huis waar je jezelf mag zijn!
Heb jij het gevoel dat je aan 140 km per uur leeft?
Dat het leven aan je voorbij raast en je geen vat meer hebt op het dagelijks gebeuren?
Is het evenwicht tussen gezin, werk en tijd voor jezelf al een tijdje zoek?
Om welke reden dan ook, welkom in het herbronningscentrum Sapphohuis.
Jouw huis van rust op het zonnige eiland Lesbos!

sapphohuis-niko-dekeyzer-lesbos


Niko Dekeyzer
erkeningsnummer
0989 1030

Herbronning

Ons herbronningscentrum richt zich op iedereen die zijn levenskwaliteit wil verbeteren.
Door terug te gaan naar de bron, gaan we terug naar wie we waren.
Iedereen wordt zonder zorgen geboren. Elk kind is uniek en enig.
Jammer genoeg worden we al van jongs af aan geleerd dat we ons moeten aanpassen.
Een samenleving kan immers niet zonder structuur en regels.

We leggen onszelf daarbij vaak te zware lasten op. We moeten perfect zijn en voldoen aan alle verwachtingen. We willen een perfecte partner, een perfecte ouder een perfecte collega zijn op het werk. Door te willen voldoen aan al die hoge eisen dwalen we steeds verder af van wie we werkelijk zijn. Zelfzorg wordt meer en meer verward met egoïsme. Wie durft nog echt tijd te nemen voor zichzelf?

Rust

In het Sapphohuis willen we samen met jou een stapje terug zetten.
Samen kijken naar wie je bent. Door ons voortdurend aan te passen is het niet vreemd dat we onszelf verliezen.

In het Sapphohuis nemen we graag de tijd en rust om samen met jou op zoek te gaan.
Verwacht van ons geen pasklare antwoorden. Maar je staat er niet alleen voor.
Tijdens je verblijf vergezellen wij je gedurende jouw unieke zoektocht!

In het herbronningscentrum Sapphohuis mag iedereen tot rust komen en de druk van de ketel halen. Dit is noodzakelijk als je een aankomende depressie wilt vermijden of herstellende bent van een depressie. Onder begeleiding van een erkende psychotherapeut kan je zowel individueel als in groep opnieuw tijd maken voor jezelf.

Echtheid

Het Sapphohuis biedt rust en echtheid aan al wie zichzelf terug wil worden, of zijn eigenheid wil herontdekken. Een plaats waar maskers afgezet worden en waar je kan genieten, herbronnen en energie op doen. Wij bieden een programma op maat.

Bekijk de website voor het specifieke aanbod. Zelfzorg bij depressie, burn-out, zelfzorg bij Autisme spectrum stoornis (ASS )of voor ouders met ASS kinderen. Ook voor mensen die zelf in de zorg werken (therapeuten, begeleiders,hulpverleners, verplegend personeel…) hebben we een aanbod op maat.

Je bent van harte welkom!
Het Sapphohuis-team.

Nieuws